Đóng

Airdrop Mạng Binance Smart Chain

Airdrop Telegram

HD Đào Coin Miễn Phí

HD Đăng Ký Sàn Giao Dịch

Airdrop Mạng Binance Smart Chain

AirdropBounty

Airdrop trong tiền ảo nghĩa là một dự án sẽ phát miễn phí coin/token của họ cho cộng đồng. Với mạng Binance Smart Chain bạn chỉ cần làm vài thao tác đơn giản như yêu cầu airdrop mất một khoản phí nhỏ BNB để nhận được coin/token. Hoặc làm một số nhiệm vụ như đăng ký tài khoản hoặc follow twitter, telegram để nhận coin/token.

KÈO XỔ SỐ XX TÀI KHOẢN, Claim nhận 1.000 AGN, Buy 0.01=10.000 Dự án Xịn Xò Đã có app trên CH Play
KÈO XỔ SỐ XX TÀI KHOẢN, Claim nhận 1.000 AGN, Buy 0.01=10.000 Dự án Xịn Xò Đã có app trên CH Play
Ngày cập nhật 14-08-2021 Ngày kết thúc 08-09-2021

KÈO XỔ SỐ XX TÀI KHOẢN, Claim nhận 1.000 AGN, Buy 0.01=10.000 Dự án Xịn Xò Đã có app trên CH Play

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10.000 FanDoge (FAN) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10.000 FanDoge (FAN) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 14-08-2021 Ngày kết thúc 10-09-2021

Claim Airdrop Nhận 10.000 FanDoge (FAN) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 0.01 Token BiFo BinanceForever Mạng BSC ( Dự Án Tiềm Năng Cung 200.000 BiFo )
Hướng Dẫn Claim Nhận 0.01 Token BiFo BinanceForever Mạng BSC ( Dự Án Tiềm Năng Cung 200.000 BiFo )
Ngày cập nhật 13-08-2021 Ngày kết thúc 13-09-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận 0.01 Token BiFo BinanceForever Mạng BSC ( Dự Án Tiềm Năng Cung 200.000 BiFo )

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50 Triệu Token Doge Pirate (DOGEPIRATE) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 50 Triệu Token Doge Pirate (DOGEPIRATE) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 13-08-2021 Ngày kết thúc 03-09-2021

Claim Airdrop Nhận 50 Triệu Token Doge Pirate (DOGEPIRATE) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 12 Token Turtle Try (TRT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Hướng Dẫn Claim Nhận 12 Token Turtle Try (TRT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 12-08-2021 Ngày kết thúc 26-11-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận 12 Token Turtle Try (TRT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận Token 100.000 Oasis Infinity (Oss), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Hướng Dẫn Claim Nhận Token 100.000 Oasis Infinity (Oss), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 12-08-2021 Ngày kết thúc 23-08-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận Token 100.000 Oasis Infinity (Oss), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận  200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Hướng Dẫn Claim Nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 12-08-2021 Ngày kết thúc 27-09-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 6 Token Java Coin (JVC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Hướng Dẫn Claim Nhận 6 Token Java Coin (JVC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 12-08-2021 Ngày kết thúc 31-08-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận 6 Token Java Coin (JVC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 NBIT Token (NBIT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 1 NBIT Token (NBIT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 09-08-2021 Ngày kết thúc 20-11-2021

Claim Airdrop Nhận 1 NBIT Token (NBIT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Nhận 10 Token Rosehip Finance (Rosehips), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Hướng Dẫn Nhận 10 Token Rosehip Finance (Rosehips), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 09-08-2021 Ngày kết thúc 20-09-2021

Hướng Dẫn Nhận 10 Token Rosehip Finance (Rosehips), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 150 Veracity (VRY), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Hướng Dẫn Claim Nhận 150 Veracity (VRY), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 09-08-2021 Ngày kết thúc 23-08-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận 150 Veracity (VRY), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100.000.000 Token Poison (PSN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 100.000.000 Token Poison (PSN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 09-08-2021 Ngày kết thúc 09-09-2021

Claim Airdrop Nhận 100.000.000 Token Poison (PSN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Airdrop nhận 9.500 GODDOGE cực kỳ ngon về luôn trong ngày, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Airdrop nhận 9.500 GODDOGE cực kỳ ngon về luôn trong ngày, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 09-08-2021 Ngày kết thúc 23-08-2021

Airdrop nhận 9.500 GODDOGE cực kỳ ngon về luôn trong ngày, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Token Master Coin (MRC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Token Master Coin (MRC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 08-08-2021 Ngày kết thúc 21-08-2021

Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Token Master Coin (MRC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 07-08-2021 Ngày kết thúc 30-09-2021

Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token bKitty (bKitty), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token bKitty (bKitty), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 06-08-2021 Ngày kết thúc 15-08-2021

Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token bKitty (bKitty), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 06-08-2021 Ngày kết thúc 01-10-2021

Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1
Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1
Ngày cập nhật 04-08-2021 Ngày kết thúc 01-10-2021

Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 04-08-2021 Ngày kết thúc 30-09-2021

Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200 Triệu BTC LITE (BTClite), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 200 Triệu BTC LITE (BTClite), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 04-08-2021 Ngày kết thúc 29-08-2021

Claim Airdrop Nhận 200 Triệu BTC LITE (BTClite), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 4 Triệu Token Baby Floki Shiba (BabyFSHIB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 4 Triệu Token Baby Floki Shiba (BabyFSHIB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 03-08-2021 Ngày kết thúc 28-08-2021

Claim Airdrop Nhận 4 Triệu Token Baby Floki Shiba (BabyFSHIB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Token Bunny Cake (BUNNYCAKE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Token Bunny Cake (BUNNYCAKE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 03-08-2021 Ngày kết thúc 03-10-2021

Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Token Bunny Cake (BUNNYCAKE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
KÈO ĂN CHẮC 100% Đã List Sàn Hotbit. Claim nhận ngay 4.750.000 BUGG Finance (BUGG).Hold XX Tài khoản
KÈO ĂN CHẮC 100% Đã List Sàn Hotbit. Claim nhận ngay 4.750.000 BUGG Finance (BUGG).Hold XX Tài khoản
Ngày cập nhật 02-08-2021 Ngày kết thúc 02-09-2021

KÈO ĂN CHẮC 100% Đã List Sàn Hotbit. Claim nhận ngay 4.750.000 BUGG Finance (BUGG). Hold dài hạn để XX Tài khoản

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 11 Token Einstein Token (E=MC2), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Hướng Dẫn Claim Nhận 11 Token Einstein Token (E=MC2), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 01-08-2021 Ngày kết thúc 01-08-2021

Hướng Dẫn Claim Nhận 11 Token Einstein Token (E=MC2), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 180.000.000 BabyGirl Token (BabyGirl), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 180.000.000 BabyGirl Token (BabyGirl), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 01-08-2021 Ngày kết thúc 05-10-2021

Claim Airdrop Nhận 180.000.000 BabyGirl Token (BabyGirl), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract

Airdrop đặc biệt
(Sắp kết thúc)

Claim Airdrop Nhận 600 Token BULL100X , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 600 Token BULL100X , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500 Triệu Android Token (Android), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 500 Triệu Android Token (Android), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150 Token Milky Way (WM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 150 Token Milky Way (WM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500 Triệu IOS Token (IOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 500 Triệu IOS Token (IOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8 Token BabyDoge (DOGEC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 8 Token BabyDoge (DOGEC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token WindChain Token (WCT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token WindChain Token (WCT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Hướng Dẫn Claim Nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token MarketChain (MCN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 100 Token MarketChain (MCN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50 Token DESK (DESK), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 50 Token DESK (DESK), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token Baby Moon Shiba (BMS) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 100 Token Baby Moon Shiba (BMS) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500.000.000 Token Tweety Token (TWEETY) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 500.000.000 Token Tweety Token (TWEETY) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8 Token Bitagon (TSC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 8 Token Bitagon (TSC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1.000 Token Trading Grow Coin (TGC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 1.000 Token Trading Grow Coin (TGC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150 IRON CHAIN (IRON), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 150 IRON CHAIN (IRON), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 0.001 Bitcoin Cash (BCH) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 0.001 Bitcoin Cash (BCH) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10.000 Token SPIROS EXCHANGE TOKEN (SPR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 10.000 Token SPIROS EXCHANGE TOKEN (SPR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1

Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1

Nhận Token Copy Contract