Đóng

Airdrop Mạng Binance Smart Chain

Airdrop Telegram

HD Đào Coin Miễn Phí

HD Đăng Ký Sàn Giao Dịch

Airdrop Mạng Binance Smart Chain

AirdropBounty

Airdrop trong tiền ảo nghĩa là một dự án sẽ phát miễn phí coin/token của họ cho cộng đồng. Với mạng Binance Smart Chain bạn chỉ cần làm vài thao tác đơn giản như yêu cầu airdrop mất một khoản phí nhỏ BNB để nhận được coin/token. Hoặc làm một số nhiệm vụ như đăng ký tài khoản hoặc follow twitter, telegram để nhận coin/token.

Claim Airdrop Nhận 50,000 Token Woof Gang (WOOF), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 50,000 Token Woof Gang (WOOF), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 01-11-2021

Claim Airdrop Nhận 50,000 Token Woof Gang (WOOF), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 5,000,000 Token UNIVE (UNIVE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 5,000,000 Token UNIVE (UNIVE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 05-10-2021

Claim Airdrop Nhận 5,000,000 Token UNIVE (UNIVE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 0.6 Token Jetnet (JET), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 0.6 Token Jetnet (JET), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 05-01-2022

Claim Airdrop Nhận 0.6 Token Jetnet (JET), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1,500 Token  BOSS DOG (BDOG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 1,500 Token BOSS DOG (BDOG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 25-10-2021

Claim Airdrop Nhận 1,500 Token BOSS DOG (BDOG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3,000 Token MainStar (MAINSTAR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 3,000 Token MainStar (MAINSTAR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 15-10-2021

Claim Airdrop Nhận 3,000 Token MainStar (MAINSTAR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 25 Token EvoSwap (EVOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 25 Token EvoSwap (EVOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 10-10-2021

Claim Airdrop Nhận 25 Token EvoSwap (EVOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50 Token TEZOR (TEZ), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 50 Token TEZOR (TEZ), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 20-12-2021

Claim Airdrop Nhận 50 Token TEZOR (TEZ), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50.000 Token Persian Cat (PCAT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 50.000 Token Persian Cat (PCAT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-09-2021 Ngày kết thúc 20-11-2021

Claim Airdrop Nhận 50.000 Token Persian Cat (PCAT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 30 Triệu Mozilla Token (MOZILLA), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 30 Triệu Mozilla Token (MOZILLA), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 23-09-2021 Ngày kết thúc 23-10-2021

Claim Airdrop Nhận 30 Triệu Mozilla Token (MOZILLA), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1000 Token Dragon BTC (dBTC) Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 1000 Token Dragon BTC (dBTC) Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 23-09-2021 Ngày kết thúc 23-11-2021

Claim Airdrop Nhận 1000 Token Dragon BTC (dBTC) Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 7 Token Powr Coin (POWR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 7 Token Powr Coin (POWR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 22-09-2021 Ngày kết thúc 30-12-2021

Claim Airdrop Nhận 7 Token Powr Coin (POWR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20.000 Token BSCMAX (BSCM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 20.000 Token BSCMAX (BSCM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 22-09-2021 Ngày kết thúc 21-11-2021

Claim Airdrop Nhận 20.000 Token BSCMAX (BSCM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 21-09-2021 Ngày kết thúc 30-09-2021

Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận  60 Token CaptainMonkey (Mkey), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 60 Token CaptainMonkey (Mkey), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 21-09-2021 Ngày kết thúc 30-10-2021

Claim Airdrop Nhận 60 Token CaptainMonkey (Mkey), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim nhận ngay 20.000 BITCOIN BLACK (BTCB) danh sách pancakeswap 5/10, Kèo xổ số liều ăn nhiều
Claim nhận ngay 20.000 BITCOIN BLACK (BTCB) danh sách pancakeswap 5/10, Kèo xổ số liều ăn nhiều
Ngày cập nhật 21-09-2021 Ngày kết thúc 05-10-2021

Claim nhận ngay 20.000 BITCOIN BLACK (BTCB) danh sách pancakeswap 5/10, Kèo xổ số liều ăn nhiều

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 98 Token QELER coin, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 98 Token QELER coin, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 21-09-2021 Ngày kết thúc 15-11-2021

Claim Airdrop Nhận 98 Token QELER coin, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10 Game NFTs (GNFTs), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10 Game NFTs (GNFTs), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 20-09-2021 Ngày kết thúc 29-10-2021

Claim Airdrop Nhận 10 Game NFTs (GNFTs), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10 Token UnitSwap (UNIT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10 Token UnitSwap (UNIT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 20-09-2021 Ngày kết thúc 25-12-2021

Claim Airdrop Nhận 10 Token UnitSwap (UNIT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 168 Token Bego Swap (BEGO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 168 Token Bego Swap (BEGO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 19-09-2021 Ngày kết thúc 29-11-2021

Claim Airdrop Nhận 168 Token Bego Swap (BEGO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200 Token Bigether (BIG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 200 Token Bigether (BIG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 19-09-2021 Ngày kết thúc 16-11-2021

Claim Airdrop Nhận 200 Token Bigether (BIG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim nhận ngay 95 NFT Bitcoin (NBTC) coppy link trong phần mô tả video claim hoặc Buy
Claim nhận ngay 95 NFT Bitcoin (NBTC) coppy link trong phần mô tả video claim hoặc Buy
Ngày cập nhật 19-09-2021 Ngày kết thúc 30-10-2021

Claim nhận ngay 95 NFT Bitcoin (NBTC) coppy link trong phần mô tả video claim hoặc Buy

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Token Inko Digital (INKO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 6 Token Inko Digital (INKO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 19-09-2021 Ngày kết thúc 29-12-2021

Claim Airdrop Nhận 6 Token Inko Digital (INKO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Token TIKTOK NFT (TNFT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 6 Token TIKTOK NFT (TNFT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 19-09-2021 Ngày kết thúc 01-12-2021

Claim Airdrop Nhận 6 Token TIKTOK NFT (TNFT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
KÈO Hot Trend coin Game NFT Claim nhận ngay 12 Dragon Lords (DGL) Tổng cung 12.000.000 Hàng Cực Hiếm
KÈO Hot Trend coin Game NFT Claim nhận ngay 12 Dragon Lords (DGL) Tổng cung 12.000.000 Hàng Cực Hiếm
Ngày cập nhật 17-09-2021 Ngày kết thúc 25-12-2021

KÈO Hot Trend coin Game NFT Claim nhận ngay 12 DGL Tổng cung 12.000.000 Hàng Cực Hiếm

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150.000.000 TokenDoge Inu Queen (DIQ), Kèo xổ Số Claim hoặc buy liều ăn nhiều
Claim Airdrop Nhận 150.000.000 TokenDoge Inu Queen (DIQ), Kèo xổ Số Claim hoặc buy liều ăn nhiều
Ngày cập nhật 17-09-2021 Ngày kết thúc 25-10-2021

Claim Airdrop Nhận 150.000.000 TokenDoge Inu Queen (DIQ), Kèo xổ Số Claim hoặc buy liều ăn nhiều

Nhận Token Copy Contract

Airdrop đặc biệt
(Sắp kết thúc)

Claim Airdrop Nhận 600 Token BULL100X , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 600 Token BULL100X , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500 Triệu Android Token (Android), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 500 Triệu Android Token (Android), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150 Token Milky Way (WM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 150 Token Milky Way (WM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500 Triệu IOS Token (IOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 500 Triệu IOS Token (IOS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8 Token BabyDoge (DOGEC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 8 Token BabyDoge (DOGEC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token WindChain Token (WCT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token WindChain Token (WCT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Hướng Dẫn Claim Nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Hướng Dẫn Claim Nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token MarketChain (MCN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 100 Token MarketChain (MCN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50 Token DESK (DESK), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 50 Token DESK (DESK), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token Baby Moon Shiba (BMS) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 100 Token Baby Moon Shiba (BMS) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500.000.000 Token Tweety Token (TWEETY) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 500.000.000 Token Tweety Token (TWEETY) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8 Token Bitagon (TSC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 8 Token Bitagon (TSC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 10,000 Token Akil Token (AKL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1.000 Token Trading Grow Coin (TGC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 1.000 Token Trading Grow Coin (TGC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 6 Token BinanceBlack BNBB (BNBB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 1000 roject Deer (Deer), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150 IRON CHAIN (IRON), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 150 IRON CHAIN (IRON), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 0.001 Bitcoin Cash (BCH) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 0.001 Bitcoin Cash (BCH) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10.000 Token SPIROS EXCHANGE TOKEN (SPR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 10.000 Token SPIROS EXCHANGE TOKEN (SPR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 3 Token WBNB (WBNB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1

Claim 9 ETT EthertTorrent Hướng Dẫn Nhận Token Mạng BSC Trustwallet Phí 0,1

Nhận Token Copy Contract