Airdrop trong tiền ảo nghĩa là một dự án sẽ phát miễn phí coin/token của họ cho cộng đồng. Với mạng Binance Smart Chain bạn chỉ cần làm vài thao tác đơn giản như yêu cầu airdrop mất một khoản phí nhỏ BNB để nhận được coin/token. Hoặc làm một số nhiệm vụ như đăng ký tài khoản hoặc follow twitter, telegram để nhận coin/token.

Hướng dẫn tải ap đào TTCOIN - List sàn Koibazan 25/8 , Bilaxy 30/9 , ProBit 23/10
Hướng dẫn tải ap đào TTCOIN - List sàn Koibazan 25/8 , Bilaxy 30/9 , ProBit 23/10
Ngày cập nhật 01-08-2021 Ngày kết thúc 25-08-2021

Hướng dẫn tải ap đào TTCOIN - List sàn Koibazan 25/8 , Bilaxy 30/9 , ProBit 23/10

CON HÀNG CỰC NGON VỪA RA MẮT Claim nhận ngay 200.000.000 NativeAlien (NALIEN) BUY 0.01 BNB = 1 TỶ NALIEN
CON HÀNG CỰC NGON VỪA RA MẮT Claim nhận ngay 200.000.000 NativeAlien (NALIEN) BUY 0.01 BNB = 1 TỶ NALIEN
Ngày cập nhật 01-08-2021 Ngày kết thúc 10-09-2021

CON HÀNG CỰC NGON VỪA RA MẮT Claim nhận ngay 200.000.000 NativeAlien (NALIEN) BUY 0.01 BNB = 1 TỶ NALIEN

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 5 Token RedBitcoin (RBTC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 5 Token RedBitcoin (RBTC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 01-08-2021 Ngày kết thúc 01-09-2021

Claim Airdrop Nhận 5 Token RedBitcoin (RBTC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 31-07-2021 Ngày kết thúc 30-09-2021

Claim Airdrop Nhận 180.000.000 DogMoon Token (DogMoon), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20.000 Token BabyFeg (BABYFEG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 20.000 Token BabyFeg (BABYFEG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 31-07-2021 Ngày kết thúc 09-07-2021

Claim Airdrop Nhận 20.000 Token BabyFeg (BABYFEG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 5 Triệu Token SHIBA DAO (SHID) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 5 Triệu Token SHIBA DAO (SHID) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 31-07-2021 Ngày kết thúc 31-08-2021

Claim Airdrop Nhận 5 Triệu Token SHIBA DAO (SHID) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Baby Kishu (BKU), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Baby Kishu (BKU), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 31-07-2021 Ngày kết thúc 31-08-2021

Claim Airdrop Nhận 200.000.000 Baby Kishu (BKU), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Kèo NFT đang hot trend Claim Vòng đầu tiên nhận ngay 200.000.000 token BabyDragon
Kèo NFT đang hot trend Claim Vòng đầu tiên nhận ngay 200.000.000 token BabyDragon
Ngày cập nhật 30-07-2021 Ngày kết thúc 31-08-2021

Kèo NFT đang hot trend Claim Vòng đầu tiên nhận ngay 200.000.000 token BabyDragon

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 PUPDOGE (PDG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 200.000.000 PUPDOGE (PDG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 30-07-2021 Ngày kết thúc 29-08-2021

Claim Airdrop Nhận 200.000.000 PUPDOGE (PDG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8 BoxNFTs (BOX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 8 BoxNFTs (BOX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 30-07-2021 Ngày kết thúc 30-08-2021

Claim Airdrop Nhận 8 BoxNFTs (BOX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10 XTREMETHER (XTETH), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 10 XTREMETHER (XTETH), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 28-07-2021 Ngày kết thúc 28-08-2021

Claim Airdrop Nhận 10 XTREMETHER (XTETH), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token SpaceHammy (SpaceHammy), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token SpaceHammy (SpaceHammy), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 28-07-2021 Ngày kết thúc 28-08-2021

Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Token SpaceHammy (SpaceHammy), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 49 Token Babyinu (BINU), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 49 Token Babyinu (BINU), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 28-07-2021 Ngày kết thúc 28-08-2021

Claim Airdrop Nhận 49 Token Babyinu (BINU), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 999 Token Europa (EURO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 999 Token Europa (EURO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 27-07-2021 Ngày kết thúc 18-09-2021

Claim Airdrop Nhận 999 Token Europa (EURO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 2 Triệu Token Dogemoon Finance (DOFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 2 Triệu Token Dogemoon Finance (DOFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 27-07-2021 Ngày kết thúc 24-07-2021

Claim Airdrop Nhận 2 Triệu Token Dogemoon Finance (DOFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8000 Token Sifaka Swap (SFS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 8000 Token Sifaka Swap (SFS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 27-07-2021 Ngày kết thúc 23-09-2021

Claim Airdrop Nhận 8000 Token Sifaka Swap (SFS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token Redux (REDUX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 100 Token Redux (REDUX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 27-07-2021 Ngày kết thúc 24-09-2021

Claim Airdrop Nhận 100 Token Redux (REDUX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim 100.000.000 CCDOGE miễn phí không mất phí ga chỉ được 50 ref yêu cầu ví trust wallet
Claim 100.000.000 CCDOGE miễn phí không mất phí ga chỉ được 50 ref yêu cầu ví trust wallet
Ngày cập nhật 26-07-2021 Ngày kết thúc 22-08-2021

Claim 100.000.000 CCDOGE miễn phí không mất phí ga chỉ được 50 ref yêu cầu ví trust wallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 2.000 Token NFT GAMES TOKEN (NFTG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 2.000 Token NFT GAMES TOKEN (NFTG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 26-07-2021 Ngày kết thúc 26-08-2021

Claim Airdrop Nhận 2.000 Token NFT GAMES TOKEN (NFTG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Doge Disco Swap (DogeDiscos), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Doge Disco Swap (DogeDiscos), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 26-07-2021 Ngày kết thúc 25-08-2021

Claim Airdrop Nhận 1 Triệu Doge Disco Swap (DogeDiscos), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token QUAHL (QUAHL) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 100 Token QUAHL (QUAHL) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 26-07-2021 Ngày kết thúc 26-08-2021

Claim Airdrop Nhận 100 Token QUAHL (QUAHL) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 26-07-2021 Ngày kết thúc 10-08-2021

Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 90 Token OTIS (OTIS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 90 Token OTIS (OTIS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 26-07-2021 Ngày kết thúc 26-08-2021

Claim Airdrop Nhận 90 Token OTIS (OTIS), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1.500 Token KOMOCOIN (KMC) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 1.500 Token KOMOCOIN (KMC) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 25-07-2021 Ngày kết thúc 24-08-2021

Claim Airdrop Nhận 1.500 Token KOMOCOIN (KMC) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Airdrop Miễn Phí FLANO , Nhận 15 Flanoswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Airdrop Miễn Phí FLANO , Nhận 15 Flanoswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 24-07-2021 Ngày kết thúc 24-08-2021

Airdrop Miễn Phí FLANO , Nhận 15 Flanoswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Airdrop đặc biệt

Claim Airdrop Nhận 150000 Token NO COVID 19 (CVD19), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 150000 Token NO COVID 19 (CVD19), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200 Token Gafe Wallet (GFW) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 200 Token Gafe Wallet (GFW) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50 WIFI SWAP (WIFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 50 WIFI SWAP (WIFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150 GAMA CHAIN (GAMA), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 150 GAMA CHAIN (GAMA), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3333 Aegaeon (AEG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 3333 Aegaeon (AEG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 50.000 Flame Chain (FLAME) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 50.000 Flame Chain (FLAME) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 40.000 CubixNetwork (CUBIX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 40.000 CubixNetwork (CUBIX), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 300.000 TBC (TBC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 300.000 TBC (TBC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20.000.000.000 Rose Doge (RoDoge), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 20.000.000.000 Rose Doge (RoDoge), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 377549 Token Scooblite (SCL) Scooblite, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20 CROCO FINANCE (CROFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 20 CROCO FINANCE (CROFI), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Airdrop Miễn Phí Đăng Ký Nhận 200 Token CHIMPY SWAP Mạng Bsc

Airdrop Miễn Phí Đăng Ký Nhận 200 Token CHIMPY SWAP Mạng Bsc

Claim Airdrop Nhận 300.000 Jindo Inu (JIND), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 300.000 Jindo Inu (JIND), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim siêu khủng 1GoBo = $ 22,550.00 USDT claim nhận 0,003 GoBo tổng cung 90.000 phí ga rẻ kinh điển

Claim siêu khủng 1GoBo = $ 22,550.00 USDT claim nhận 0,003 GoBo tổng cung 90.000 phí ga rẻ kinh điển

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20.000.000 Pokemon (Poke), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 20.000.000 Pokemon (Poke), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1.390.000 Morochain (MORO) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 1.390.000 Morochain (MORO) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200000000 PandaBlacked (PandaB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 200000000 PandaBlacked (PandaB) , Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 150 Solki Wallet (SKWT) list pancakeswap 1 Solki = 0.15 USDT

Claim Airdrop Nhận 150 Solki Wallet (SKWT) list pancakeswap 1 Solki = 0.15 USDT

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10.000 Token MY SHIBA INU, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 10.000 Token MY SHIBA INU, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 Token CHIA, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 1 Token CHIA, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop 300.000 wSushiSwap Sắp List Pancakeswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop 300.000 wSushiSwap Sắp List Pancakeswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 300.000 wUNI wUniswap Sắp List Pancakeswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 300.000 wUNI wUniswap Sắp List Pancakeswap Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 8 Token UBitcoin (UBTC) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Claim Airdrop Nhận 8 Token UBitcoin (UBTC) ,Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract