Đóng

Đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng Nhập Đăng Ký

Airdrop Mạng Binance Smart Chain

Airdrop Telegram

HD Thạm Gia IDO - ICO - LAUNCHPAD

HD Đăng Ký Sàn Giao Dịch

Airdrop Mạng Binance Smart Chain

AirdropBounty

HD Đăng Ký Sàn Giao Dịch

HD Đào Coin Miễn Phí

Airdrop trong tiền ảo nghĩa là một dự án sẽ phát miễn phí coin/token của họ cho cộng đồng. Với mạng Binance Smart Chain bạn chỉ cần làm vài thao tác đơn giản như yêu cầu airdrop mất một khoản phí nhỏ BNB để nhận được coin/token. Hoặc làm một số nhiệm vụ như đăng ký tài khoản hoặc follow twitter, telegram để nhận coin/token.

Claim Airdrop Nhận 500 Token Solana (SOL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 500 Token Solana (SOL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 23-01-2022 Ngày kết thúc 20-02-2022

Claim Airdrop Nhận 500 Token Solana (SOL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token KISHU ROCKET (KISHU ROCKET), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token KISHU ROCKET (KISHU ROCKET), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 23-01-2022 Ngày kết thúc 25-02-2022

Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token KISHU ROCKET (KISHU ROCKET), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1 COWDIE Token (COWDIE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 1 COWDIE Token (COWDIE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 23-01-2022 Ngày kết thúc 02-06-2022

Claim Airdrop Nhận 1 COWDIE Token (COWDIE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token TERRA TOKEN (LUNA). Giá trên Poocoin $0.00498250
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token TERRA TOKEN (LUNA). Giá trên Poocoin $0.00498250
Ngày cập nhật 23-01-2022 Ngày kết thúc 18-03-2022

Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token TERRA TOKEN (LUNA). Giá trên Poocoin $0.00498250

Nhận Token Copy Contract
TỔNG HỢP Những Kèo xổ Số Có Thể X100..X1000 Lần Tài Khoản 
TỔNG HỢP Những Kèo xổ Số Có Thể X100..X1000 Lần Tài Khoản 
Ngày cập nhật 09-01-2022

TỔNG HỢP Những Kèo xổ Số Có Thể X100..X1000 Lần Tài Khoản 

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Bit NFT (BITNFT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Claim Airdrop Nhận 6 Bit NFT (BITNFT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB
Ngày cập nhật 30-08-2021 Ngày kết thúc 30-11-2021

Claim Airdrop Nhận 6 Bit NFT (BITNFT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNB

Nhận Token Copy Contract
Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video
Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video
Ngày cập nhật 19-11-2021 Ngày kết thúc 02-02-2022

Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 600 YIN Coin (YIN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 600 YIN Coin (YIN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 19-11-2021 Ngày kết thúc 29-12-2021

Claim Airdrop Nhận 600 YIN Coin (YIN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 900,000,000 Token SHIBAPRO (SHIBAPRO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 900,000,000 Token SHIBAPRO (SHIBAPRO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 18-11-2021 Ngày kết thúc 12-01-2022

Claim Airdrop Nhận 900,000,000 Token SHIBAPRO (SHIBAPRO), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3,000,000 Token Floki Puppy (Puppy, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 3,000,000 Token Floki Puppy (Puppy, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 18-11-2021 Ngày kết thúc 29-12-2021

Claim Airdrop Nhận 3,000,000 Token Floki Puppy (Puppy, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1,000,000 Token Glodfever Coin (NGL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 1,000,000 Token Glodfever Coin (NGL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 16-11-2021 Ngày kết thúc 16-11-2021

Claim Airdrop Nhận 1,000,000 Token Glodfever Coin (NGL), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 4 Token Layer One (LAYER), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 4 Token Layer One (LAYER), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 16-11-2021 Ngày kết thúc 16-12-2021

Claim Airdrop Nhận 4 Token Layer One (LAYER), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 200,000 Token Numbers Coin (NUM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 200,000 Token Numbers Coin (NUM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 16-11-2021 Ngày kết thúc 16-01-2022

Claim Airdrop Nhận 200,000 Token Numbers Coin (NUM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 77 Token ShibaSpace (SHIBASPACE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 77 Token ShibaSpace (SHIBASPACE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 16-11-2021 Ngày kết thúc 17-12-2021

Claim Airdrop Nhận 77 Token ShibaSpace (SHIBASPACE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token ShibaDoge (ShibaDoge), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token ShibaDoge (ShibaDoge), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 15-11-2021 Ngày kết thúc 04-12-2021

Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token ShibaDoge (ShibaDoge), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20,000,000,000 Token Bitcoin Global (BTCG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 20,000,000,000 Token Bitcoin Global (BTCG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 15-11-2021 Ngày kết thúc 25-11-2021

Claim Airdrop Nhận 20,000,000,000 Token Bitcoin Global (BTCG), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 2,000 Token Envoy Token (ENV), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 2,000 Token Envoy Token (ENV), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 15-11-2021 Ngày kết thúc 12-01-2021

Claim Airdrop Nhận 2,000 Token Envoy Token (ENV), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3,000,000 Token SHIBA INU (SHIB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 3,000,000 Token SHIBA INU (SHIB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 15-11-2021 Ngày kết thúc 20-12-2021

Claim Airdrop Nhận 3,000,000 Token SHIBA INU (SHIB), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 2 Token Protun Digital (PRO), New Airdrop Claim. Listing Pancakeswap: Mar 1, 2022
Claim Airdrop Nhận 2 Token Protun Digital (PRO), New Airdrop Claim. Listing Pancakeswap: Mar 1, 2022
Ngày cập nhật 14-11-2021 Ngày kết thúc 01-01-2022

Claim Airdrop Nhận 2 Token Protun Digital (PRO), New Airdrop Claim. Listing Pancakeswap: Mar 1, 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10 Token Chromium Digital (CHR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10 Token Chromium Digital (CHR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 14-11-2021 Ngày kết thúc 30-12-2021

Claim Airdrop Nhận 10 Token Chromium Digital (CHR), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1,000,000 Token Mickey Mouse (MICKY), Mạng BSC Ví Trust, MetaMasks. List Pancakeswap  Dec 12
Claim Airdrop Nhận 1,000,000 Token Mickey Mouse (MICKY), Mạng BSC Ví Trust, MetaMasks. List Pancakeswap Dec 12
Ngày cập nhật 14-11-2021 Ngày kết thúc 04-12-2021

Claim Airdrop Nhận 1,000,000 Token Mickey Mouse (MICKY), Mạng BSC Ví Trust, MetaMasks. List Pancakeswap Dec 12

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token Dixie Metaverse (DIXIE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 100 Token Dixie Metaverse (DIXIE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 13-11-2021 Ngày kết thúc 04-12-2021

Claim Airdrop Nhận 100 Token Dixie Metaverse (DIXIE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 5,000 BURNONE (BONE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 5,000 BURNONE (BONE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 11-11-2021 Ngày kết thúc 13-12-2021

Claim Airdrop Nhận 5,000 BURNONE (BONE), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10,000 Super Digital Token (SDT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10,000 Super Digital Token (SDT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 11-11-2021 Ngày kết thúc 11-12-2021

Claim Airdrop Nhận 10,000 Super Digital Token (SDT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100.000 Token Dark Binance Coin (DBC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 100.000 Token Dark Binance Coin (DBC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 11-11-2021 Ngày kết thúc 11-12-2021

Claim Airdrop Nhận 100.000 Token Dark Binance Coin (DBC), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500.000.000 WAPP WhatsApp Token, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 500.000.000 WAPP WhatsApp Token, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 10-11-2021 Ngày kết thúc 10-12-2021

Claim Airdrop Nhận 500.000.000 WAPP WhatsApp Token, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 40 Token AI-VISION TOKEN, New Airdrop Claim. List Pancakeswap 10/01/2022
Claim Airdrop Nhận 40 Token AI-VISION TOKEN, New Airdrop Claim. List Pancakeswap 10/01/2022
Ngày cập nhật 10-11-2021 Ngày kết thúc 07-01-2021

Claim Airdrop Nhận 40 Token AI-VISION TOKEN, New Airdrop Claim. List Pancakeswap 10/01/2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop 50 Token Equinox (EQX), New Airdrop Claim. List Pancakeswap 01/01,2022
Claim Airdrop 50 Token Equinox (EQX), New Airdrop Claim. List Pancakeswap 01/01,2022
Ngày cập nhật 10-11-2021 Ngày kết thúc 10-12-2021

Claim Airdrop 50 Token Equinox (EQX), New Airdrop Claim. List Pancakeswap 01/01,2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token Future Gold (FGD), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 100 Token Future Gold (FGD), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 09-11-2021 Ngày kết thúc 29-11-2021

Claim Airdrop Nhận 100 Token Future Gold (FGD), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token BNB COUPLER (BNB COUPLER), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 100 Token BNB COUPLER (BNB COUPLER), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 09-11-2021 Ngày kết thúc 14-02-2021

Claim Airdrop Nhận 100 Token BNB COUPLER (BNB COUPLER), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 10 Token Nintendo Bar (NBT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Claim Airdrop Nhận 10 Token Nintendo Bar (NBT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask
Ngày cập nhật 09-11-2021 Ngày kết thúc 01-01-2021

Claim Airdrop Nhận 10 Token Nintendo Bar (NBT), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract

Airdrop đặc biệt
(Sắp kết thúc)

Claim Airdrop Nhận 4000 CACA INU Token, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 4000 CACA INU Token, Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 100 Token SOLANA PRO (SOL PRO), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Claim Airdrop Nhận 100 Token SOLANA PRO (SOL PRO), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 250 Token Genopets Token (GENO). LIST Pancakeswap 25 01 2022

Claim Airdrop Nhận 250 Token Genopets Token (GENO). LIST Pancakeswap 25 01 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1,000 Token Legend of Metaverse Lords (LML), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Claim Airdrop Nhận 1,000 Token Legend of Metaverse Lords (LML), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 38,000,000,000 Token BONE GOLD (BONEG), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Claim Airdrop Nhận 38,000,000,000 Token BONE GOLD (BONEG), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 300 Token IzumiFinance ( IZI ) Mạng BSC Trên Ví Trust Wallet

Claim Airdrop Nhận 300 Token IzumiFinance ( IZI ) Mạng BSC Trên Ví Trust Wallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token BLACKDOGE (BLACKDOGE) Giá trên Poocoin $0.00000000004

Claim Airdrop Nhận 500,000,000 Token BLACKDOGE (BLACKDOGE) Giá trên Poocoin $0.00000000004

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 700,000,000 BNB Network (BNBN). LIST Pancakeswap 28 01 2022

Claim Airdrop Nhận 700,000,000 BNB Network (BNBN). LIST Pancakeswap 28 01 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 38,000,000,000 Token DOGE KILLER GOLD (LEASHG), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Claim Airdrop Nhận 38,000,000,000 Token DOGE KILLER GOLD (LEASHG), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop nhận 300 Token KOISWAP Token (KOI) New Airdrop Claim LIST Pancakeswap 29 01 2022

Claim Airdrop nhận 300 Token KOISWAP Token (KOI) New Airdrop Claim LIST Pancakeswap 29 01 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 20.000 Token PixPay Payments ( PIXS ), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Claim Airdrop Nhận 20.000 Token PixPay Payments ( PIXS ), Mạng Bsc Ví Trustwallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 250,000 Token FlokiRace (FLR) Mạng BSC Trên Ví Trust Wallet

Claim Airdrop Nhận 250,000 Token FlokiRace (FLR) Mạng BSC Trên Ví Trust Wallet

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop nhận ngay 5 Token Monopolist Coin (MOCO). LIST Pancakeswap 30 01 2022

Claim Airdrop nhận ngay 5 Token Monopolist Coin (MOCO). LIST Pancakeswap 30 01 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop nhận 500,000,000 Token FarmFactory (FARM) New Airdrop Claim. LIST Pancakeswap 30 01 2022

Claim Airdrop nhận 500,000,000 Token FarmFactory (FARM) New Airdrop Claim. LIST Pancakeswap 30 01 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop nhận 250 KAKA NFT World (KAKA). LIST Pancakeswap 30 01 2022

Claim Airdrop nhận 250 KAKA NFT World (KAKA). LIST Pancakeswap 30 01 2022

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 2 Token Huntin (HTN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 2 Token Huntin (HTN), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 3 Token Qunteum Cloud (QTM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 3 Token Qunteum Cloud (QTM), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 5 Token Wmoon Space (WMOON), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 5 Token Wmoon Space (WMOON), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop nhận 260 Heroes Earn - Hướng Dẫn Claim Nhận Token Heroes Earn Mạng Bsc

Claim Airdrop nhận 260 Heroes Earn - Hướng Dẫn Claim Nhận Token Heroes Earn Mạng Bsc

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 6 Token Shark Protocol (SHARK), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Claim Airdrop Nhận 6 Token Shark Protocol (SHARK), Mạng BSC Ví Trustwallet, MetaMask

Nhận Token Copy Contract
Claim Airdrop Nhận 1,500 Token BNBLITE (BNBL) New Airdrop Claim.Listing Pancakeswap 02 02 2022

Claim Airdrop Nhận 1,500 Token BNBLITE (BNBL) New Airdrop Claim.Listing Pancakeswap 02 02 2022

Nhận Token Copy Contract
Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video

Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video

Nhận Token Copy Contract
Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video

Hướng dẫn mua IDO MUFC Kèo X100 X1000 làm gấp, coppy link dưới phần mô tả video

Nhận Token Copy Contract